Prosinec 2008

Western

16. prosince 2008 v 20:30 | Iva |  Jezdecké disciplíny
Původ westernového ježdění vychází z dob, kdy byl kůň využíván při práci s dobytkem na rančích a pastvinách. Za dob, kdy na "divokém západě" panovala éra cowboyů byly na koně, jakožto na hlavní zdroj pracovní síly, ale také jako na pracovní nástroj kladeny vysoké požadavky. Dá se tedy říct, že již v těchto dobách se začal formovat ideální "cowboyský" kůň. Takovýto "cowboyský" kůň musel být velice vytrvalý a odolný, aby byl schopen zvládnout celodenní náročnou práci. Povaha takového koně musela být velmi klidná, ale musel být také inteligentní a samostatný, protože to jeho práce vyžadovala. Jelikož jeho "denním chlebem" byla práce s dobytkem, musel mít pro tento druh zvířat jakýsi cit. Musel mít schopnost s tímto dobytkem samostatně pracovat. Jeho fyzická kondice musela být na vysoké úrovni, jelikož musel udržet krávu, která byla chycena do lasa připevněno k jeho sedlu. Musel být také velmi pohyblivý a mrštný, jelikož musel často velmi rychle měnit směr. "Cowboyský" kůň byl a je kovboji velice ceněn, neboť souhra mezi koněm a jezdcem je velice přesná a velmi důležitá.

Když se řekne "western"

Všechny uvedené vlastnosti pravého "cowboyského" koně se jednoho dne začaly těmito "borci" mezi koni poměřovat v soutěžích. Dá se na 100% říct, že současné westernové disciplíny jsou odvozeny od každodenní náplně koně, používaného kovboji při práci s dobytkem. Je tomu tak i co se týče ustrojení a výstroje koně a jezdce. Pravý "cowboy" sedící v sedle koně musí být řádně ustrojen (westernový klobouk, boty, ostrohy, atd…). Kůň bývá vystrojen klasickým westernovým sedlem a udidla bývají jednoduchá páková.

Westernové disciplíny

Za hlavní, tzv. královskou disciplínu je považován reining. Dále to jsou western pleasure, superhorse, freestyle reining, barel race, pole bending, trail, western riding, western horsemanship.
Mezi rychlostní disciplíny patří stake race. Pro práci s dobytkem jsou disciplíny team penning, cutting či working cow horse. Dále je možno vidět tzv. nejezdeckou předváděcí disciplínu a to showmanship at halter.
Poté jsou ještě k vidění tzv. hry, a to flag race, ribbon race, keyhole race , boot race, katalog race, rope race a Nez Perce stake race. Ty se od disciplín liší tím, že se jezdí na čas.

Jednotlivé westernové disciplíny

Reining

Reining je disciplína založena na technice a drezůře. Jsou předem dány tzv. "patterny" neboli úkoly, které mohou být na jednotlivých soutěžích vypisovány. Všechny tyto "patterny" obsahují cval v kruzích v obou směrech (větší kruh se jezdí v rychlém cvalu a menší kruh v pomalém cvalu). V této disciplíně se posuzuje krok cválajícího koně, ale posuzuje se také tzv "speed kontrol", což je kontrola rychlosti a schopnost koně zpomalit či zrychlit. Dále se v "patternech" můžeme setkat s tzv. specialitami westernového ježděni, mohou to být sliding stop, spin, rollback a nebo couvání.
Sliding stop (tzv. klouzavé zastavení) je zastavení koně ze cvalu takovým působem, že kůň zablokuje zadní nohy, které podsadí pod sebe a sklouzne se po nich. Čáry, které zanechá kůň vyryté zadními nohami v písku, bývají při těchto soutěžních i přes deset metrů dlouhé. Napomáhá tomu i dobrý povrch "hřiště", ale velký podíl na tom mají také speciální hladké a dlouhé podkovy.
Výraz rollback je používán pro zastavení koně a okamžité otočení a opětovné nacválání na opačnou stranu.
Spin znamená otočku na místě kolem zadní vnitřní nohy. Tato noha zůstává na jednom místě a přední nohy se přes sebe v plynulém a klusovém tempu překládají. Bývají prováděny ve velmi rychlém tempu.

Western Pleasure

V této disciplíně vjede do arény skupina koní s jezdci, ve které se pohybují dle pokynů rozhodčího po celém obvodu arény a to buď krokem, klusem nebo cvalem a to postupně v obou směrech. Také bývá požadováno od rozhodčího couvání. Kůň se musí pohybovat v uvolněném, plynulém a pravidelném tempu, tedy měl by předvádět chod ideálního westernového koně.

Trail

Trail je jakousi zkouškou, která má za úkol ukázat, jak si kůň dokáže poradit s různými překážkami a úkoly, které mohou na jezdce "číhat" při každodenní vyjížďce.
Tato soutěžní úloha je vždy sestavena z trasy čítající minimálně šest překážek. Překážky jsou branka (otevření, projití a zavření), jízda přes nejméně 4 tyče, a couvání přes vyznačenou trasu. Dalšími překážkami, se kterými se můžeme setkat jsou např.: vodní příkop, dřevěný můstek, krok do strany, slalom, otočka ve vyznačeném prostoru, nebo zde můžeme nalézt i úkoly pro jezdce. Může to být přenesení předmětu, oblečení či vysvlečení pláště proti dešti, atd…

Western Horsemanship

Soutěž tohoto typu je určena pouze pro třídu mládež a amatér (třída mládež - do 18 let, třída amatér - soutěžící startující na svém koni, kteří se nepodílí na výcviku cizích koní ani jezdců). Tato soutěž je založena na tom, že rozhodčí má za úkol si vymyslet nějakou krátkou úlohu, kterou jezdci musí postupně předvádět. Úloha může obsahovat např. jízdu na rovné linii, vlnovce i na kruhu, a to ve všech chodech. Dále zde můžeme vidět rollbacky, spiny, couvání, ustupování, travers, přeskoky ve cvalu i tzv. kontracval. Dokonce může být nařízena i jízda bez třmenů. Na trase jsou rozmístněny jednotlivé kužely, které určují místa pro předvádění jednotlivých prvků.

Barrel race

Barrel race je rychlostní disciplína, jede se tedy na čas. Zároveň je řazena mezi rodeové rychlostní soutěže. Vypadá to tak, že v aréně jsou postaveny tři kovové barely, které tvoří tvar trojúhelníka a rozměry jsou dány pravidly. Soutěžící projíždějí trasu kolem sudů ve tvaru podobající se trojlístku. Nejprve obkrouží dva bližší sudy, a nakonec obkrouží třetí sud a jedou zpět do cíle.

Cutting

Cutting se řadí do tzv. pracovních disciplín. Kůň musí předvést jak je schopen samostatně pracovat s dobytkem, respektive s teletem. Jezdcovým úkolem je ukázat koni jedno tele ze stáda a kůň by měl být schopen tele ze stáda vyvést aniž by ostatní dobytek ze stáda vyplašil a udržet tele oddělené od stáda. Jedná se o samostatnou práci koně. Kůň má za úkol předvést, jaký cit má pro krávu a jak dokáže předvídat pohyby telete a správně na ně reagovat.

Freestyle riding

Jedná se spíše o show než soutěž. Každý soutěžící musí v daném časovém limitu předvést vlastní úlohu obsahující předepsané reiningové prvky. K úloze je přiřazen i hudební doprovod, který si soutěžící sám vybere a dodá a předvedená úloha musí být sladěna s hudbou. Soutěž bývá také ježděna v kostýmu, který odpovídá hudbě a "příběhu", který jezdec předvádí.

Working cow horse

Jde o velmi těžkou soutěž, která je kombinovaná prací s teletem a reiningu. Soutěž se dělí na dvě části - reined work a cow work. Reined work obsahuje projetí určené reiningové úlohy a Cow work spočívá v práci s jedním teletem.

Pole Bending

Řadí se také mezi rodeové soutěže. Kůň běhá kolem řady tyčí, kolem poslední se kůň otočí a kličkuje mezi nimi na zpět. U poslední se opět otočí a kličkuje na druhou stranu. Když je zase u poslední tyče, vrací se zpět na startovní (cílovou) čáru zase podél celé řady.

Western riding

Western riding může sloužit jako přípravná disciplína pro ty, kteří se chystají začít jezdit reining.

Team penning

U team penning se jedná také o rodeovou disciplínu. Jedná se o soutěž s dobytkem. Soutěží se v aréně rozdělené na dvě poloviny. V jedné polovině je dobytek a ve druhé části je ohrádka o rozměrech cca 5x5m. Této soutěže se účastní tři jezdci, kteří mají za úkol zahnat tři vybrané kusy dobytka do ohrádky v daném časovém limitu.

Halter (Showmanship)

Této soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící mladší 18-ti let a soutěžící třídy amatér. Dá se říct, že kůň v této disciplíně slouží pouze jako statická ukázka, jelikož se posuzuje pouze předvádějící osoba, která má za úkol předvést rozhodčímu na požadované úloze vyčištěného a elegantně upraveného koně. Úloha může obsahovat krok, klus, zastavení, couvání či obrat vpravo kolem zadní vnitřní nohy. Dále je zde zahrnuto i postavení koně pro prohlédnutí a následné posouzení rozhodčím. Pohyb, chování a postavení předvádějícího během provádění úlohy je
Odkazy

16. prosince 2008 v 20:02 | Iva a Ufonek.net |  Ufonek.net
http://www.staj.ufonek.net" target="_blank">Stáj Ufonek


http://www.staj.ufonek.net" target="_blank">Virtuální stáj Ufonek


http://www.staj.ufonek.net" target="_blank">Ufonek.net - váš svět zvířátek


http://www.mobil.ufonek.net" target="_blank">Mobil.ufonek.net

Koně a Hříbata

15. prosince 2008 v 17:04 | Iva |  Supr stránky
To je úplně supr časák

<a href="http://koneahribata.cz" target="_blank"><strong>Koně & hříbata</strong></a>

Moje stáj pixelek

15. prosince 2008 v 16:57 | Iva |  Pixelky
Koník Fredy

Koník Miki

Koník Sisi

Koník Pegas


Koník Love

Koník Frost

Moje první 3

15. prosince 2008 v 16:44 | Iva |  Pixelky
Tady jsou moje pixelky,zatím jen tři


Pejsek Gumík


Obrázek “http://th156.photobucket.com/albums/t21/ikadarkangel/th_thsniffle.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby. Opička Pixi


Pejsek Puppy


Pls tady hlásněte

15. prosince 2008 v 16:10 | Iva |  Jezdecké disciplíny
Pls tady hlásněte do ankety,abych mohla přidávat články. Chci vědět co Vás zajímá.

Odznaky

13. prosince 2008 v 15:46 | Iva |  Zajímavosti z barev koní
Odznaky na hlavě

hvězda protáhlá v nosní proužek
Hvězda
Průběžná lysina

hvězda a šňupka

Zakrocená hvězda
Lucerna
šňupka
Odznaky na nohách
spěnka bílánad spěnku bílánad spěnkový kloub bílá
do půl holeně bílá
po karpální kloub (koleno) bílá
vysoko bílá

Vrozené znaky
Za vrozené znaky považujeme odchylky od běžného zbarvení, např. prokvetlost ap. a samozřejmě bílé odznaky na hlavě, na nohách a těle. (některé viz fota dole)
Rozlišujeme:
- prokvetlé čelo- několik chloupků odlišné barvy na čele
- kvítek- malá skvrna (asi 2 cm)
- hvězda- větší bílá skvrna (podle polohy provostranná, levostranná, protáhlá, okrouhlá atd.)
- nosní pruh- vede od spojnice vnitřních očních oblouků podél nosu
- lysina- široký pruh od čela až po horní pysk, úzká je do šíře 4-5 cm široká až 8 cm, je- li ještě širší nazývá se lucerna (lysina opět může být pravostranná, levostranná, šikmá, přerušovaná atd.)
- šňupka- je růžový nabo bílý flíček mezi nozdrami
- žabka- skvrna na dolním pysku
U ryzáků se též vyskytují tmavé znaky- větší skvrny, které dostaly pojmenování po dostihovém koni Eclipsovi, který je taky měl. U kopyt platí, že jejich zbarvení je stejné jako pigmentace korunky, obecně platí, že světlá kopyta jsou měkčí než tmavá.
Získané znaky
Tyto znaky získá kůň za svého života. Patří sem poškození kůže- jizvy, bílé skvrny po zraněních atd. Člověkem úmyslně vyvolaný znak je výžeh, který se vypaluje buť na žuchvu, krk, do sedlové krajiny, na plec či na stehno.
Všechny odznaky se zaznamenávají do "průkazu koně" (týká se dostihových a sportovních koní). Veterinář zanese do schématického nákresu koně jeho znaky, u koní bez odznaků se zaznemenávají také chlupové víry. Díky těmto přesným záznamům by nemělo dojít k záměně koní.

Quater horse

13. prosince 2008 v 15:45 | Iva |  Plemena koní
Zbarvení : Všechny nesmíšené typy jsou povoleny.

Charakter : Tito koně mají vynikající temperament a jsou nadprůměrně inteligentní. Snadno se s nimi zachází a jsou velmi spolehliví.

Exteriér : Hlava je malá, široká v čele a v čelistech. Oči jsou velké a výrazné. Kohoutek je nízký, ale dobře vytvořený. Záď a vnitřní stehna jsou výrazně osvaleny.

Možnost využití : Je to výborný westernový kůň.

Chody : Tito koně jsou rychlí, mají dobrou přirozenou rovnováhu a jsou velmi obratní. Díky mohutné osvalené zádi, dobře utvořeným zadním nohám a rovnováze jsou tito koně schopni bleskurychle zrychlit, zněnit směr či zastavit.

Zajímavosti : Quarter představuje nejstarší a nejpopulárnější americké plemeno koně.Plemeno vzniklo křížením koní orientálních, které dovezli Španělé do Ameriky kolem roku 1600 a anglickými plnokrevníky. V 17. a 18. stol. byli v Americe dostihoví koně velmi populární. Protože zde však nebyli k dispozici typické dostihové dráhy a také chyběly dlouhé rovné cesty, závodilo se na krátkých tratích v obyčejných osadnických vesnicích. Trať obvykle nebývala delší než čtvrt míle ( quareter of a mile - zhruba 400 m ). Vítěz musel bý schopen zrychlit během krátké chvíle. Jelikož na těchto čtvrtmílových tratí vynikali především tito koně, dostali jméno quarter horse ( čtvrkař ).
A zase pár fotek


Foto měsíce-prosinec 08

12. prosince 2008 v 19:09 | Iva |  Foto měsíceVítězí číslo 2

Tak jo máme tady Českýho teplokrevníka

č.1


č.2č.3č.4č.5


č.6Úplně nádherná kresba

12. prosince 2008 v 18:56 | Iva a Autorka která je podepsaná na kresbě |  Kresby koní

Kresby koní

12. prosince 2008 v 18:45 | Iva |  Kresby koní
Smutnej koník ve stájiFrísákMoc hezuPaint horse

12. prosince 2008 v 11:39 | Iva |  Plemena koní
Paint horseZEMĚ PŮVODU:Spojené státy americké
BARVA:Pouze strakoši
VÝŠKA:145-162 cm
POPIS:Kompaktní tělo s výrazným osvalením.Hlava je krátká, úhledná s velkými žuchvami a malýma ušima.Krk je klenutý, níže nasazený a dobře osvalený.Navazuje na málo výrazný kohoutek, krátký hřbet a výrazně osvalenou záď.Painti je vyznačují klidnou a mirnou povahou a často se mívají tzv. "cow sense" neboli smysl pro práci s dobytkem.
HISTORIE:Strakatí koně se objevovali již u mustangů a často byli oblíbení mezi kovbojia a indiány.Když byla založena asociace pro quarter horse, byli z ní strakatí koně vyřazeny.Ale kolem roku 1950 začel zájem o strakaté honácké koně stoupat a roku 1965 vznikla spojením dvou asociací APHA Američan Paint Horse Associantion.V současné době registrujeme víc než půl milionu koní na celém světě.
VYUŽITÍ:Paint horse najdeme hlavně ve westernových disciplínách, ale v USA se na tyto koně vypisují i dostihy.Mino závodní kolbiště se skvěle uplatňují při práci s dobytkem, ale i jako svělí koně pro volný čas, kde jezdci ocení jejich klidný a přátelský charakter.

Pár fotek:


Paint Horse - hřebec ( dovoz ze SRN )